Outsourcing

Onze Service pakketten

Vaak ontbreekt de tijd of kennis om de administratie zelf te doen. U kunt dan kiezen voor outsourcing van uw (gehele) financiële administratie. Bij SPOC Financial Services kunt u uw boekhouding uitbesteden.

Wij dragen zorg voor de verwerking van uw volledige administratie 

FAQ

Veelgestelde vragen

Heb ik als ondernemer een Accountant nodig?

Nee, er is geen verplichting om een accountant in te schakelen bij het voeren van je administratie. Een wijd verspreid misverstand is dat een accountant verplicht zou zijn. Bij ondernemingen volgens de inkomstenbelasting (lees: eenmanszaak, VOF, maatschap, CV) is een accountant nooit verplicht. Een accountant(scontrole)  is alleen verplicht bij rechtspersonen (lees: BV, NV ),  indien aan 2 van de volgende 3 voorwaarden wordt voldoen:

  1. Waarde activa is groter dan  € 4.400.000
  2. Netto omzet is groter dan  € 8.800.000
  3. Gemiddeld aantal werknemers is groter dan 50

Het mag duidelijk zijn dat de meeste ondernemingen niet aan deze criteria voldoen.

Wat zijn de voordelen van uitbesteden?

Een van de belangrijkste voordelen van het uitbesteden van de administratie is dat het een hoop tijd scheelt. Tijd die je kunt besteden aan het daadwerkelijke ondernemen: het runnen van je bedrijf, het vinden van klanten, het maken van een marketingplan, het nadenken over nieuwe mogelijkheden en het realiseren van groei.

Een ander voordeel is dat je je minder hoeft te verdiepen in allerlei fiscale zaken, waaronder:

Van welke fiscale mogelijkheden kan ik als ondernemer gebruikmaken?

Van welke fiscale mogelijkheden kan ik als ondernemer gebruikmaken?

Als ondernemer kunt u van een aantal belastingfaciliteiten gebruikmaken die niet zijn weggelegd voor werknemers. Voor de inkomstenbelasting zijn er de zelfstandigen-, de starters- en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Bovendien kunt u jaarlijks een bepaald bedrag aftrekken als zogenaamde oudedagsreserve.

Waarom willen anderen mijn jaarrekening zien?

De jaarrekening is natuurlijk heel belangrijk voor de ondernemer zelf. Maar de informatie is ook nuttig voor andere partijen. Zo willen banken en andere vermogensverschaffers graag weten hoe het bedrijf zich ontwikkelt en hoe de vermogenspositie is. De fiscus wil weten over welk bedrag belasting moet worden geheven. Leveranciers willen graag inzicht hebben in uw kredietwaardigheid. Deze belanghebbenden moeten erop kunnen vertrouwen dat uw jaarrekening een juist en getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. Tenslotte hebben zij (in beginsel) geen inzage in de achterliggende gegevens. Als u een BV hebt, bent u verplicht een jaarrekening te publiceren. Elke BV dient ten minste de balans en de toelichting daarop te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

 

Verlagen investeringen mijn winst?

‘Investeren’ is het aanschaffen van bedrijfsmiddelen die meerdere jaren in de onderneming gebruikt worden. Bedrijfsmiddelen kunnen ook binnen uw eigen onderneming vervaardigd worden. De belastingwetgeving verstaat onder een investering een aanschaf of voortbrenging die tenminste € 450,- bedraagt.

Kom ik in aanmerking voor subsidies?

Nederland kent een lappendeken van subsidies. De praktijk leert echter dat u er niet te snel vanuit moet gaan dat u een grote hoeveelheid geld ontvangt wanneer u bijvoorbeeld een bedrijf opstart. Bij subsidies kunt u aan twee vormen denken: geldelijke bedragen of belastingreductie (fiscale subsidie).

Ik zou graag meer informatie willen

13 + 9 =

Lage Mosten 37

4822NK Breda
+31 (0)76 200 37 30
info@spoc-fs.com