Spelregels

Mocht u de door SPOC voorgestelde kandidaat uitnodigen voor een (kennismakings)gesprek, dan gaat u akkoord met onze onderstaande voorwaarden.

Artikel 1. Indien een (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van SPOC in contact is gekomen met een (aspirant-)Flexkracht, bijvoorbeeld doordat deze door SPOC aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) Opdrachtgever binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding met die (aspirant-)Flexkracht aangaat zonder dat de Terbeschikkingstelling tot stand komt, is die (potentiële) Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 100% van het Opdrachtgeverstarief dat voor de betrokken Flexkracht van toepassing zou zijn geweest indien de Terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, over 2.080 uren.

Artikel 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Flexkracht verstaan:

-Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van Opdracht door Opdrachtgever met de Flexkracht al dan niet voor hetzelfde werk;
-Het aanstellen van de Flexkracht als ambtenaar al dan niet voor hetzelfde werk;

-Het ter beschikking laten stellen van de betreffende Flexkracht aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere Uitzendonderneming/payrollonderneming) al dan niet voor hetzelfde werk;
-Het aangaan van een arbeidsverhouding door de Flexkracht met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden, dan wel dat de één een dochtermaatschappij is van de ander.

Artikel 3. Het is uitsluitend toegestaan om een arbeidsverhouding aan te gaan met een Flexkracht na 2.080 uur indien Opdrachtgever op zijn beurt de Flexkracht wederom op de payroll van een derde zet, dan geldt een overnametermijn van 2.080 uur.