Privacy

Wie zijn gegevens naar SPOC Financial Services B.V. stuurt, geeft daarmee toestemming om deze gegevens in overeenstemming met de AVG, zowel online als offline te verwerken en te gebruiken bij het zoeken naar en vinden van werk op uitzendbasis/detachering/Werving & Selectie of bij het vervullen van een vacature. SPOC Financial Services B.V. gaat vertrouwelijk met alle gegevens om en zal deze gegevens alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel een passende baan te vinden of een vacature te vervullen.

 1. Bedrijfsgegevens
  Naam bedrijf: SPOC Financial Services B.V.
  Website: https://spoc-fs.com/
  Inschrijfnummer KvK: 75377365
 2. E-mailadres
  Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
 3. Postadres
  Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.
 4. Telefoonnummer
  Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek wordt u gewezen op de mogelijkheid zich hiertegen te verzetten en zich te laten registreren in het bel me-niet-register.
 5. Overige persoonsgegevens
  Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 1. Bijzondere persoonsgegevens
  De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.
 2. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
  a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
  b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;
 3. Veiligheid opslag van gegevens
  a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  b. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
  c. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of
  onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
  d. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van
  antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 4. Toegang tot uw gegevens
  Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.
 5. Contact
  Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:
  a. Op het volgende e-mailadres: info@spoc-fs.com
  b. Op het volgende telefoonnummer: 076 – 200 37 30
  c. Op het volgende adres: Lage Mosten 37, 4822NK Breda

 

Het kantoor

SPOC Full Services

's-Gravelandseweg 258
3125 BK Schiedam
M-V: 09.00 uur tot 17.00 uur